Gweithiwr Prosiect Gwirfoddoli

Discovery Student Volunteering Swansea yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Prosiect Gwirfoddol.

Discovery Student Volunteering Swansea
Dyddiad cau: June 11, 2024

Crynodeb:

Discovery Student Volunteering Swansea yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Prosiect Gwirfoddol.

Amdanom Ni:

Mae Discovery yn elusen annibynnol a arweinir gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Bob blwyddyn, mae mwy na 400 o fyfyrwyr gwirfoddoli yn cyflwyno prosiectau cymunedol i gyfoethogi bywydau’r gymuned o’u cwmpas, gan gynnwys amrywiaeth eang o heriau mae pobl yn eu hwynebu. Caiff rhai prosiectau eu cydlynu’n uniongyrchol gan Discovery, ac mae eraill yn cael eu cynnal mewn partneriaeth ag elusennau eraill.
Mae gennym dîm o Gydlynwyr Prosiectau Gwirfoddoli sy’n Fyfyrwyr y mae ganddynt rolau arwain ym mhob un o’n prosiectau. Discovery yw un o sefydliadau gwirfoddoli myfyrwyr hynaf y DU. Rydym yn ddeiliaid Gwobr Gwasanaethau Gwirfoddoli’r Frenhines ac achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddoli.

Rôl y Swydd:

Mae gan ddeiliad y rôl dau brif gyfrifoldeb;
1. Bydd yn cefnogi’r Rheolwr Prosiectau Gwirfoddoli i sicrhau bod cydlynwyr prosiectau gwirfoddoli’n cael eu cefnogi, eu galluogi a’u grymuso i gyflwyno’r prosiectau gwirfoddoli’n dda.
2. Bydd yn cynllunio, yn dylunio ac yn cyflwyno rhaglen o gyfleoedd gwirfoddoli un tro.

Mae holl waith Discovery yn canolbwyntio ar roi arfer da ar waith. Mae’n ofynnol i holl swyddi Discovery bod ymrwymiad i gydraddoldeb, arferion gwrth-ormesol ac ethos datblygu myfyrwyr drwy wirfoddoli.
Sylwer NAD yw hyn yn pro rata. Mae Discovery yn sefydliad 4 dydd yr wythnos, ac mae’r cyflog a nodwyd uchod ar gyfer wythnos o waith 28 awr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Lleoliad: Abertawe

Cyflog: £23,493.90

Cytundeb: Swydd barhaol

Dyddiad cau: 09:00 11/06/2024

Oriau: 28 awr yr wythnos

Sylwer NAD yw hyn yn pro rata. Mae Discovery yn sefydliad 4 dydd yr wythnos, ac mae’r cyflog a nodwyd uchod ar gyfer wythnos o waith 28 awr.

Gwneud cais:

Lawrlwythwch y pecyn cais yma, nid ydym yn derbyn CVs fel rhan o’r broses ymgeisio.

Elusen Reg rhif 256146

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.ukbev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00