Gweithiwr Cyfranogi

Rydym yn chwilio am Gweithiwr Cyfranogi. Ydych chi am fod yn rhan o brosiect cyffrous sy’n darparu Eiriolaeth, Mentora a Chyfranogiad a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu dull cyfannol o roi’r gefnogaeth, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar Ffoaduriaid i feithrin tawelwch a ffynnu?

TGP Cymru
Dyddiad cau: May 22, 2024
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00