Amdanom ni Charity Job Finder.

Mae Canfod Swyddi Elusennol yn hysbysebu swyddi i ddod o hyd i bobl ddawnus ac uchelgeisiol i weithio yn y sector elusennol a gwirfoddol. Ar y wefan hon fe welwch bob math o gyfleoedd swyddi, o swyddi uwch reolwyr i godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a thu hwnt.

Swyddi elusennol.

Pa un ai a ydych chi’n chwilio am eich rôl gyntaf yn y sector elusennol neu’n teimlo bod gennych chi’r hyn sydd ei angen i fod yn arweinydd elusen llawn ysbrydoliaeth, mae’r wefan hon ar eich cyfer chi.

Swyddi ymddiriedolwyr.

Pa ffordd well i gynyddu eich profiad o lywodraethu elusennau nag ymwneud â Bwrdd elusen. Mae gennym amrywiaeth o swyddi Ymddiriedolwyr ledled Cymru.

rydym yn hysbysebu swyddi ar ran cannoedd o fudiadau trydydd sector yng Nghymru

cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00