Hysbyseb safonol

Unlimited Text

Logo, Delweddau a Fideos wedi’u cynnwys yn yr hysbyseb

Social Media Advertising

2 hysbyseb £270

3 hysbyseb £360

4 hysbyseb £450

Brandio

Logo, Delweddau a Fideos wedi’u cynnwys yn yr hysbyseb

Hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol

Amlygu –bydd eich swydd wag yn aros yn y 7 uchaf ar y rhestr swyddi am wythnos, gan sicrhau ei bod mor amlwg â phosibl

Cynnwys eich swydd wag mewn rîl fideo yn dangos ‘Prif Swyddi’ ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Cynnwys y swydd yn ein Hysbysiadau Swydd

Eich logo ar Hafan Charity Job Finder sy’n galluogi darpar ymgeiswyr i glicio’n uniongyrchol i weld y swydd

2 hysbyseb £360

3 hysbyseb £480

4 hysbyseb £600

Lefel uwch

Logo, Delweddau a Fideos wedi’u cynnwys yn yr hysbyseb

Hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol

Hysbysebu fel ‘Swydd Benodol’ ar Hafan Charity Job Finder am wythnos

Amlygu –bydd eich swydd wag yn aros yn y 7 uchaf ar y rhestr swyddi am y cyfnod llawn

Fideo sy’n benodol ar gyfer eich swydd wag ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Cynnwys y swydd yn ein Hysbysiadau Swydd

Eich logo ar Hafan Charity Job Finder sy’n galluogi darpar ymgeiswyr i glicio’n uniongyrchol i weld y swydd

2 hysbyseb £450

3 hysbyseb £600

4 hysbyseb £750

5+ hysbyseb

Os ydych chi angen prynu 5 hysbyseb neu fwy, cysylltwch â ni.


Hysbyseb Ymddiriedolwr

Mae hysbysebion ymddiriedolwyr AM DDIM, a byddant am ddim bob amser.