Canfod Swyddi Elusennol

hysbysebion swyddi sy’n gweithio yn unol â’ch cyllideb.

Mae miloedd o bobl yn ymweld â Charity Job Finder bob dydd.
dewch o hyd i’ch ymgeisydd nesaf drwy hysbysebu eich swydd gyda ni.
Mae swyddi ymddiriedolwyr yn RHAD AC AM DDIM

safonol

£ 165
 • Testun Diderfyn
 • Bydd eich logo, lluniau a fideos yn cael eu cynnwys yn yr hysbyseb
 • Hysbysebion ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Cynnwys yn ein Rhybuddion Swyddi

cynnwys brand

£ 200
 • Testun Diderfyn
 • Bydd eich logo, lluniau a fideos yn cael eu cynnwys yn yr hysbyseb
 • Hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Cynnwys yn ein Rhybuddion Swyddi
 • Amlygu – bydd eich swydd wag yn aros ar y rhestr Prif Swyddi am wythnos, gan sicrhau ei bod mor amlwg â phosibl
 • Cynnwys eich swydd wag mewn rîl fideo yn dangos ‘Prif Swyddi’ ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Eich logo ar Hafan Charity Job Finder sy’n galluogi darpar ymgeiswyr i glicio’n uniongyrchol i weld y swydd
poblogaidd

lefel uwch

£ 250
 • Testun Diderfy
 • Bydd eich logo, lluniau a fideos yn cael eu cynnwys yn yr hysbyseb
 • Hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Cynnwys y swydd yn ein Hysbysiadau Swydd
 • Amlygu – bydd eich swydd wag yn aros ar y rhestr Prif Swyddi am wythnos, gan sicrhau ei bod mor amlwg â phosibl
 • Eich logo ar Hafan Charity Job Finder sy’n galluogi darpar ymgeiswyr i glicio’n uniongyrchol i weld y swydd
 • Fideo sy’n benodol ar gyfer eich swydd(i) ar Hafan Charity Job Finder am wythnos
 • Fideo sy’n benodol ar gyfer eich swydd/swyddi gwag ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

ydych chi’n bwriadu prynu mwy nag un hysbyseb

rydym yn cynnig gostyngiadau am swmp-brynu

mae adborth ein cleientiaid yn siarad drosto’i hun.

rhowch wybod i ni beth yw eich barn am eich hysbyseb a’ch profiad yn Charity Job Finder.

eisiau dechrau hysbysebu â ni?

hysbysebwch gyda ni a chael 10% oddi ar bris eich hysbyseb gyntaf

hysbyseb safonol.

rydym yn barod i ddechrau hysbysebu eich hysbyseb swydd safonol.
gellir cynnwys eich hysbyseb swydd mewn fideo ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol drwy uwchraddio i hysbyseb sy'n cynnwys brand.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00
manylion cyswllt

hysbyseb sy'n cynnwys brand.

rydym yn barod i ddechrau hysbysebu eich hysbyseb swydd sy'n cynnwys brand.
enghraifft o hysbyseb sy'n cynnwys brand ar Charity Job Finder
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00
manylion cyswllt

hysbyseb lefel uwch.

rydym yn barod i ddechrau hysbysebu eich hysbyseb swydd lefel uwch.
enghraifft o hysbyseb lefel uwch ar Charity Job Finder
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00

Mwy nag un hysbyseb.

Rydyn ni’n barod i ddechrau cyhoeddi eich hysbysebion swyddi. Rydyn ni’n cynnig gostyngiadau pan fyddwch chi’n prynu mwy nag un hysbyseb swydd neu hysbysebion parhaus yn Charity Job Finder.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00

ychwanegu adolygiad.

rydym yn gwerthfawrogi adborth ein cleientiaid. Os hoffech chi rannu eich profiad a dylanwadu ar ein gwasanaethau yn y dyfodol, llenwch y ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00

Hysbyseb gyntaf

Os mai hwn yw eich tro cyntaf yn hysbysebu gyda ni, cewch 10% oddi ar bris eich hysbyseb gyntaf.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00​

cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00