Arweinydd Datblygu Cymunedol

Mae T4CB yn chwilio am Arweinydd Datblygu Cymunedol deinamig a phrofiadol i gefnogi tîm bach o staff a gwirfoddolwyr yn y gwaith o adfywio asedau cymunedol Bae Colwyn. Mae’r rôl hon yn hollbwysig o ran mentora gwirfoddolwyr, gan wella mentrau fel Caffi Trwsio Bae Colwyn, Clwb Hapchwarae, Pride Bae Colwyn a’r Picnic Mawr, a meithrin cysylltiadau cryf â sefydliadau cymunedol lleol i feithrin amgylchedd cefnogol ar gyfer datblygu cymunedol ym Mae Colwyn.

TAPE Community Music and Film
Dyddiad cau: May 20, 2024
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00