Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc a Theuluoedd

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o fudiad sy’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pobl sy’n gofalu am anwyliaid trwy salwch neu anabledd. Er bod gofalu yn eithriadol o bwysig ac yn gallu bod yn werth chweil, gall hefyd fod yn heriol iawn ac effeithio’n sylweddol ar les unigolyn. Rydym yma i gefnogi Gofalwyr gyda’r hyn sy’n cyfrif fwyaf iddynt hwy, boed os yw hynny’n llywio trwy heriau personol, eisiau cysylltu ag eraill neu gael llais ar faterion sy’n effeithio arnynt hwy.

Credu
Dyddiad cau: April 11, 2024
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00