Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Datblygu Microfentrau Cymunedol

Mae gan CGG Castell-nedd Port Talbot gyfle cyffrous i aelod newydd o staff ymuno â’u tîm fel Swyddog Datblygu Microfentrau Cymunedol.
CGG Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad cau: Mehefin 29, 2022 yn 9.00
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00