Canfod Swyddi Elusennol

Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol

Mae hon yn rôl allweddol yn gweithio i elusen genedlaethol uchel ei pharch sy’n cefnogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn hirach.
Care & Repair Cymru
Dyddiad cau: Mehefin 24, 2022
Corporate Services Manager
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00