Crynodeb:

Cyfle gwych i wneud wahaniaeth

Rydyn ni’n chwilio am berson medrus a brwdfrydig i ymuno a’n tim!

Rôl y Swydd:

Swydd allweddol a fydd yn hwyluso a goruchwylio rhoi ‘Dyfodol Mentrus’ (An Enterprising Future) ar waith sef prosiect menter dan arweiniad pobl ifanc.  Bydd y  Swyddog Menter Arweiniol yn meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth dda o’r  materion sy’n effeithio ar bobl ifanc sydd yn byw mewn ardaloedd difreintiedig.  Rhaid gallu dangos profiad o weithio mewn partneriaeth gyda phobl ifanc a rhanddeiliaid eraill i gyd-gynhyrchu, cyd-ddylunio ac adeiladu ar asedau cymunedol trwy ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  Bydd prif ffocws y rôl hon ar ddefnyddio menter fel dull i rymuso ac annog pobl ifanc mewn gweithgareddau lleol er mwyn eu hiechyd a’u lles ac ar gyfer perthnasoedd cymunedol cryfach.

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma: Disgrifiad Swydd

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract:  2 mlynedd ac hanner

Lleoliad:  Ynysybwl a Glyncoch

Cyfweliadau:  Dydd Iau 17 Ionawr

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais llwythwch y ffurflenni i lawr isod:

Ffurflen Cais

Ffurfflen Cyfleoedd Cyfartal

Dychwelwch eich Ffurflen Gais a’ch Ffurflen Cyfle Cyfartal wedi’u cwblhau i louisa@yrp.wales

Dyddiad Cau:  9.00yb Dydd Gwener 11 Ionawr 2019

   Welsh Government Jobs