Canfod Swyddi Elusennol

Gweithiwr Cymorth

Ydych chi’n angerddol am gefnogi oedolion gyda anhawsterau dysgu i wneud newidiadau cadarnhaol parhaus yn eu bywydau? Os ydych, hoffem glywed gennych.

Mae Menter Fachwen yn edrych i recriwtio Gweithiwr Cymorth brwdfrydig a profiadol sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm deinamig yn un o’n safleoedd yn Nghwm Llanberis.

Menter Fachwen
Dyddiad cau: Gorffennaf 15, 2022
Support Worker
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00