Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc a Theuluoedd

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o fudiad sy’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pobl sy’n gofalu am anwyliaid trwy salwch neu anabledd. Er bod gofalu yn eithriadol o bwysig ac yn gallu bod yn werth chweil, gall hefyd fod yn heriol iawn ac effeithio’n sylweddol ar les unigolyn. Rydym yma i gefnogi Gofalwyr gyda’r hyn sy’n cyfrif fwyaf iddynt hwy, boed os yw hynny’n llywio trwy heriau personol, eisiau cysylltu ag eraill neu gael llais ar faterion sy’n effeithio arnynt hwy.

Credu
Dyddiad cau: April 11, 2024

Crynodeb:

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o fudiad sy’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pobl sy’n gofalu am anwyliaid trwy salwch neu anabledd. Er bod gofalu yn eithriadol o bwysig ac yn gallu bod yn werth chweil, gall hefyd fod yn heriol iawn ac effeithio’n sylweddol ar les unigolyn. Rydym yma i gefnogi Gofalwyr gyda’r hyn sy’n cyfrif fwyaf iddynt hwy, boed os yw hynny’n llywio trwy heriau personol, eisiau cysylltu ag eraill neu gael llais ar faterion sy’n effeithio arnynt hwy.

Amdanom Ni:

Yn Credu, ein diben yw grymuso Gofalwyr o bob oed i fwynhau ansawdd bywyd a synnwyr da o les. Gofalwyr Ceredigion Carers yw enw ein tîm yng Ngheredigion.
https://www.gofalwyrceredigioncarers.cymru/

Gofalwr ifanc yw rhywun sydd dan 18 oed sy’n helpu i ofalu am rywun yn eu teulu, neu ffrind, sy’n sâl neu’n anabl. Gall gofalu fod yn werth chweil a gall Gofalwyr Ifanc fod yn fwy aeddfed, empathetig a chyfrifol na’u cyfoedion. Fodd bynnag, gall fod yn her i jyglo’r materion ymarferol ac emosiynol sy’n ymwneud â gofalu am rywun, gyda diwallu anghenion a’u dyheadau eu hunain.

Rôl y Swydd:

Diben y swydd hon yw cefnogi Gofalwyr Ifanc (dan 18 oed) a’u teuluoedd i fwynhau synnwyr gwell o les a chyfleoedd gwell mewn bywyd trwy gefnogaeth alluogol, berthynol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu gweld y cryfderau ym mhob unigolyn, teulu a chymuned, sydd â’r egni a’r angerdd ynghyd â’r hunanymwybyddiaeth a’r sgiliau i gefnogi pobl ifanc a theuluoedd.

Fe fydd yn cynnwys ychydig o waith yn ystod y dydd, ar ôl yr ysgol, fin nos ac ychydig o waith achlysurol ar benwythnosau / arosiadau dros nos. Fe fydd angen i chi allu teithio o amgylch y sir yn eich car eich hunan.

Mae Siaradwyr Cymraeg yn arbennig o ddymunol

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

CYFLOG: NJC SCP 12 – 15 (£22,571 – £23,953 y flwyddyn pro rata)

ORIAU: 21 awr yr wythnos

LLEOLIAD: Ceredigion

Sut i Wneud Cais:

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ar 11 Ebrill 2024 at hr@credu.cymru. Cynhelir cyfweliadau ar 25/04/2024

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais isod:

Ffurflen Gais

Ar ôl ei chwblhau, dylech anfon eich ffurflen gais at: Credu, Marlow, Cilgant y De, Llandrindod LD1 5DH neu drwy ei e-bostio at: hr@credu.cymru

Os cewch unrhyw anhawster wrth lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad neu’r Ffurflen Gais e-bostiwch jobs@charityjobfinder.co.uk

To apply for this job email your details to hr@credu.cymrucysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00