Cynorthwy-ydd AD a Llywodraethiant

Darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer swyddogaethau AD a Llywodraethiant y sefydliad mewn modd cyfrinachol, sensitif. Bydd hynny’n golygu gweithio fel rhan o dîm bychan yn cefnogi’r grŵp ehangach o staff ac aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Bydd sgiliau trefniadol deiliad y swydd yn cyfrannu at weithrediadau hwylus i’r sefydliad.

Children in Wales
Dyddiad cau: April 22, 2024

Crynodeb:

Darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer swyddogaethau AD a Llywodraethiant y sefydliad mewn modd cyfrinachol, sensitif. Bydd hynny’n golygu gweithio fel rhan o dîm bychan yn cefnogi’r grŵp ehangach o staff ac aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Bydd sgiliau trefniadol deiliad y swydd yn cyfrannu at weithrediadau hwylus i’r sefydliad.

Amdanom Ni:

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.  Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac eraill yng Nghymru i sicrhau lle blaenllaw i hawliau plant mewn polisïau a phenderfyniadau.  I wneud hyn, rydyn ni’n canolbwyntio ar sicrhau bod llais gan blant a phobl ifanc yng Nghymru, rydyn ni’n brwydro dros wasanaethau teg a chynaliadwy, yn eiriol dros newid polisïau yng Nghymru ac yn cysylltu ac yn cynrychioli’r gwaith sy’n cael ei wneud gan ein haelodau.

Mae ein haelodau’n cynnwys unigolion a sefydliadau o’r sectorau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol. Rydyn ni hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc ar nifer o brosiectau ac yn ddiweddar rydyn ni wedi cychwyn aelodaeth benodol ar gyfer ein cynulleidfa iau.

Darganfod mwy amdanom ni here

Rôl y Swydd:

Pecyn ymgeisio

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Caerdydd – gweithio Ystwyth o’ch cartref neu yn y swyddfa gyda chyfarfodydd misol o leiaf wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd.

Oriau Gwaith: 28 awr yr wythnos

Cyflog: £26,000 y flwyddyn pro rata

Cytundeb: Parhol

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 22 Ebrill 2024

Cynhelir y cyfweliadau ar 29 Ebrill 2024

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:

Os oes gennych chi broblem yn cyrchu’r ddolen uchod e-bostiwch bev@charityjobfinder.co.uk

 cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00