Canfod Swyddi Elusennol

Arweinydd Ymgysylltu â Threftadaeth

Fel Arweinydd Ymgysylltu â Threftadaeth byddwch yn arwain yr elfen addysgol o brosiect ‘Celtiau Cwm Cynon’ a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.
Cymoedd Creadigol
Dyddiad cau: Mehefin 28, 2022
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00