• Swyddog Polisi

  Comisiynydd Plant Cymru
  Mae'r Comisiynydd Plant Cymru yn recriwtio Swyddog Polisi. Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i rywun sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.
  Port Talbot
   Cyflog cychwynnol o £18,360 rhan amser y flwyddyn 21 awr yr wythnos (mae hyn yn cyfateb i £ 30,600 y flwyddyn yn llawn amser)
  • Rhan amser
  • Posted 6 days ago
  • Dyddiad cau: Hydref 11, 2021 yn 9.00
 • Rheolwr Cyllid

  Anabledd Cymru
  Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am rywun i gynrychioli AC fel Rheolwr Cyllid.
  Caerffili
   Graddfa NJC 32~34 £35,575 – £37,890 (£21,345 pro rata)
  • Rhan amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Hydref 4, 2021 yn 12.00
 • Arweinydd Creadigol

  Llenyddiaeth Cymru
  Mae'r Arweinydd Creadigol yn rôl allweddol o fewn y sefydliad, a’r cyfrifoldebau yn cynnwys arwain ar strategaeth greadigol gyffrous yn ogystal â bod â throsolwg sylweddol o faterion gweithredol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan hanfodol yn arwain cyfeiriad strategol Llenyddiaeth Cymru.
   £35,000 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 3 weeks ago
  • Dyddiad cau: Hydref 6, 2021 yn 12.00
 • Swyddog Cyngor Gyrfa a Chefnogaeth – Dementia

  Neath Port Talbot, Carers Service
  Rydym yn edrych i recriwtio Swyddog Cyngor Gyrfa a Chefnogaeth – Dementia i darparu gwybodaeth gywir a chyfredol, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr di-dâl yng Ngastell-nedd Port Talbot.  Llunio asesiadau o ofalwyr, mewn partneriaeth â thîm Aml Ddisgyblaeth ‘Un Pwynt Cyswllt’ y Gwasanaethau Cymdeithasol.
  Castell-nedd Port Talbot
   £21,589 (cyflog cychwynnol) - £22,462 pro rata
  • Rhan amser
  • Posted 4 days ago
  • Dyddiad cau: Hydref 10, 2021
 • Cynorthwyydd Polisi a Materion Allanol

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  Mae hon yn swydd newydd a chyffrous lle bydd y deiliad swydd llwyddiannus yn darparu gwasanaeth cefnogaeth ansawdd uchel i’r tîm Polisi a Materion Allanol yn cynnwys ymchwilio, cynllunio a threfnu digwyddiadau a chyfarfodydd.  Gweithio o bell.
  Cymru
  Gweithio o Bell
   £18,896 - £19,891 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Hydref 1, 2021 yn 9.00
 • Rheolydd Polisi a Materion Allanol – 12 mis o dymor penodol

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm Rheolydd Polisi a Materion Allanol am 12 mis i dalu am secondiad!
  Cymru
  Gweithio o Bell
   £37,099 yn codi i £39,052 ar ôl 6 mis o gyfnod prawf llwyddiannus
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Medi 30, 2021 yn 9.00
 • Cydlynydd Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl

  Interlink RCT
  Mae Interlink RCT am recriwtio Cydlynydd Cyfranogiad Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn Rhondda Cynon Taf.
  Rhondda Cynon Taf
   Scp 27 – £25,404, yn codi i Scp 28 – £26,235 ar ôl 12 mis
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Hydref 13, 2021 yn 17.00