• Arweinydd Cyflogadwyedd

  £27,000 - £28,000 y flwyddyn
  Caerdydd
  Dyddiad cau: 15 Mawrth 2024

  Prif rôl Arweinydd y Rhaglen Cyflogadwyedd yw hyfforddi yn ogystal â chydlynu'r rhaglen wrth gefnogi twf llwybr cyflogadwyedd arloesol, cefnogol a gofalgar i bobl oresgyn rhwystrau a symud yn agosach at y farchnad lafur. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gefnogi pobl i ddod o hyd i'w cam nesaf a dealltwriaeth o fanteision cymryd ymagwedd gyfannol.

 • Rheolwr Rhaglen Celfyddydau a’r Amgylchedd a Digwyddiadau Arbennig

  £30,030 y flwyddyn yn llawn amser
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Dyddiad cau: February 19, 2024

  Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen i ymuno â'n tîm yn Tanio. Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi'i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

 • Cynorthwy-ydd Swyddfa a Rhaglenni

  £13,104
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Dyddiad cau: February 19, 2024

  Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Swyddfa a Rhaglenni. Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi'i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

 • Swyddog Ymgysylltu – Gwasanaeth Teithio Ymlaen

  £23,500 – 25,800 FTE
  Hybrid Gweithio gyda theithio ar draws Cymru
  Dyddiad cau: March 4, 2024

  Mae'r prosiect Travelling Ahead yn darparu gwasanaeth eiriolaeth sy'n gweithio gyda chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru (plant, pobl ifanc ac oedolion) i gael mynediad at eu hawliau a'u hawliau, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a mynd i'r afael â gwahaniaethu.

 • Gweithiwr Achos (Ynni Cartref)

  Bydd y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i bobl hŷn neu anabl sydd am addasu, atgyweirio neu wella eu cartrefi, ac i bobl sy’n dioddef tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o ddioddef tlodi tanwydd neu bobl y mae angen iddynt wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi er mwyn eu gwneud yn llai oer.