Rheolwr Adnoddau Dynol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, rhagweithiol a hynod drefnus gyda phrofiad o gyflawni swyddogaeth adnoddau dynol ar lefel uwch.

Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gryfhau ein diwylliant drwy ddarparu cyngor proffesiynol, cywir i gydweithwyr a rheolwyr pobl, gan sicrhau’r profiad gorau i gyflogeion. Mae swydd AD hon yn rôl wirioneddol gyffredinol, gan sicrhau bod Cymru Gynnes yn gweithredu prosesau cyflogaeth effeithiol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth gyfredol.

Warm Wales
Dyddiad cau: February 15, 2024
Project Delivery Officer
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00