Rheolwr Gweithrediadau

Diben y rôl yw cydlynu cefnogaeth weinyddol wych ar gyfer y sefydliad cyfan tra’n parhau i ddatblygu a gwella prosesau a systemau gan gynnal tasgau a dyletswyddau llywodraethu perthnasol yn rhinwedd y gwaith fel Ysgrifennydd y Cwmni.

Credu
Dyddiad cau: April 18, 2024

Crynodeb:

Diben y rôl yw cydlynu cefnogaeth weinyddol wych ar gyfer y sefydliad cyfan tra’n parhau i ddatblygu a gwella prosesau a systemau gan gynnal tasgau a dyletswyddau llywodraethu perthnasol yn rhinwedd y gwaith fel Ysgrifennydd y Cwmni.

Amdanom Ni:

Elusen yw Credu sy’n cefnogi Oedolion sy’n Gofalu a Gofalwyr Ifanc led led Powys a Cheredigion, a Gofalwyr Ifanc led led Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Rydym yn gweithredu trwy Weithwyr Allgymorth a gefnogir gan Reolwyr Tîm a Thîm Man Cyswllt Cyntaf a Chefnogaeth Ganolog gyda swyddfa fechan yn gweithredu fel pencadlys yn Llandrindod https://www.gofalwyr.cymru/

Rôl y Swydd:

Rydym yn chwilio am rywun sy’n drefnus, yn gyfathrebwr gwych ac yn gweld gwerth ym mhwysigrwydd gwaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, rhywun a all weld cryfderau ym mhob unigolyn, teulu a chymuned. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm profiadol a blaengar sy’n gydweithwyr caredig a chefnogol.

Bydd mynediad at gar eich hunan neu gysylltiadau trafnidiaeth da yn fantais gan y gall fod teithio achlysurol o amgylch ardaloedd lle mae’r timoedd yn gweithio.

Bydd mynediad at gar eich hunan neu gysylltiadau trafnidiaeth da yn fantais gan y gall fod teithio achlysurol o amgylch ardaloedd lle mae’r timoedd yn gweithio.

Mae’r swydd hon yn gofyn am uwch archwiliad DBS gydag archwiliad o’r rhestr o unigolion a waherddir rhag gweithio gyda phlant ac oedolion.

Caiff y swydd hon ei hysbysebu ar sail tymor penodedig, fel gwaith llanw yn ystod absenoldeb mamolaeth, gyda’r bwriad y bydd cyfle i weithio ochr yn ochr â’r unigolyn presennol yn y rôl am 2-3 mis / am gyn hired ag sy’n bosibl gyda chyfleoedd manwl i ddysgu wrth weithio.

Buddion:

Rydym yn ymroddedig tuag at sicrhau fod Credu yn lle gwych i weithio ynddo gyda pholisïau ac arferion sy’n cefnogi lles. Mae rhai o’r rhain yn cynnwys:

  • Hawl hael i 27 diwrnod o wyliau blynyddol (pro-rata);
  • Cynllun arian parod yn ôl Healthshield
  • Gweithio hyblyg;
  • Dysgu myfyrgar a diwylliant cefnogol

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

CYFLOG: £30,984 – £32,798 y flwyddyn pro rata

HYD Y CONTRACT: Tymor penodedig tan 30 Medi 2025

ORIAU: 37.5 awr yr wythnos

LLEOLIAD: Swyddfa Weithrediadau Llandrindod

Dyddiad cau: 9am 18.04.2024

Dyddiad cyfweliad: 25.04.2024 yn Llandrindod

Sut i Wneud Cais:

E-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau at: hr@credu.cymru

Ffurflen gais

Os oes gennych unrhyw anhawster wrth lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd neu’r ffurflen gais, e-bostiwch bev@charityjobfinder.co.uk 

To apply for this job email your details to hr@credu.cymrucysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00