Canfod Swyddi Elusennol

Rheolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth

Mae gennym gyfle gwych i Reolwr Cyllid a Chydymffurfiaeth ymuno â thîm rheoli Anabledd Cymru, gan helpu i gefnogi’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr i bennu’r strategaeth gyllid a datblygu rhaglenni cydymffurfio cadarn.
Anabledd Cymru
Dyddiad cau: Ionawr 25, 2022
Finance and Compliance Manager
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00