Canfod Swyddi Elusennol

Cydlynydd Aelodaeth, Digwyddiadau ac Ymgysylltu

Ydych chi’n berson â sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i ddatblygu perthnasoedd gwaith da? Yna beth am wneud cais i fod yn Gydlynydd Aelodaeth, Digwyddiadau ac Ymgysylltu newydd?
Anabledd Dysgu Cymru
Dyddiad cau: Gorffennaf 4, 2022
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00