Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swydd Wag Swyddog Polisi

  Care & Repair Cymru
  Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm blaengar a phrysur fel Swyddog Polisi ac Ymchwil am 9 mis, tra bydd y swyddog presennol ar secondiad i swydd arall.
   £27,500 pro rata (4 diwrnod yr wythnos £22,000)
  • Rhan amser
  • Posted 2 days ago
  • Dyddiad cau: Mawrth 29, 2019
 • Dadansoddwr Data ac Ymchwil

  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
  Rydym yn awyddus i recriwtio ar gyfer a Dadansoddwr Data ac Ymchwil.Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddioMae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.
   £27,700 - £33,600 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 1 week ago
  • Dyddiad cau: Ebrill 5, 2019 yn 16.00
 • Cydlynydd Datblygu Busnes

  Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
  Mae'r rôl wedi codi oherwydd ein bod ni'n gweithio o fewn amgylchedd economaidd heriol, ble nad yw’n gynaliadwy i fod yn dibynnol ar arian cyhoeddus yn unig. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth i wireddu eu potensial llawn ac er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni fod yn llai dibynnol ar arian cyhoeddus a chynyddu ein hincwm.
   £24,485 - £30,740 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 5 days ago
  • Dyddiad cau: Ebrill 4, 2019 yn 9.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390