Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddogion Ynni Cartref, 70+ Cymru

  Care and Repair Cymru
  Rydym yn recriwtio  Swyddogion Ynni Cartref, 70+ Cymru. Gwahoddir ceisiadau gan bobl gyda chymwysterau addas sydd â chymhelliant uchel i drechu tlodi tanwydd a gwella cynhesrwydd a llesiant pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi oer.
  Abertawe
  Caerdydd
  Gogledd Cymru
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Powys
  Sir Gaerfyrddin
   Cyflog: Yn amrywio yn ôl lleoliad
  • Llawn amser/Rhan amser
  • Posted 3 days ago
  • Dyddiad cau: Tachwedd 13, 2020 yn 12.00
 • Cyfarwyddwr Artistig

  Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
  Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr Artistig gweledigaethol i arwain y cwmni wrth gyflawni ei genhadaeth i wneud dawns wych gydag ac ar gyfer pob math o bobl ym mhob math o leoedd a'n pwrpas craidd i greu rhaglenni sy'n atseinio gyda chymunedau amrywiol Cymru.  Ein nod yw ennyn diddordeb mewn dawns gyda'r ystod ehangaf o hyrwyddwyr; adeiladu cynulleidfaoedd mawr, ehangach ar gyfer dawns.
  Caerdydd
   £50-£55,000 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 4 days ago
  • Dyddiad cau: Tachwedd 27, 2020 yn 10.00
 • Cynorthwyydd Personol / Cydlynydd Tîm

  Cyngor Celfyddydau Cymru
  Cynorthwyydd Personol/Cydlynydd Tîm yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer aelodau’r Tîm Gwasanaethau Corfforaethol a cymorth Cynorthwyydd Personol i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid a Busnes.
  Caerdydd
   Gradd B: Cyflog o £21,538 - £26,192 yn ddibynnol ar brofiad
  • Llawn amser
  • Posted 3 days ago
  • Dyddiad cau: Tachwedd 11, 2020 yn 12.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390