Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog y Gymraeg

  Cyngor ar Bopeth
  Bydd Swyddog Effaith a Gwerthuso (Cymru) yn gyfrifol am ddatblygu modelau gwerthuso ar gyfer gwasanaethau i gleientiaid, casglu a dadansoddi tystiolaeth i gynhyrchu adroddiadau ar gyfer amrywiaeth o randdeiliaid, a chynllunio a chyflawni prosiectau ymchwil.
   £29,532 per annum
  • Llawn amser
  • Posted 4 days ago
  • Dyddiad cau: February 10, 2020
 • Cydlynydd Cwnsela a Chymorth Gogledd Cymru

  2 Wish Upon a Star
  Cydlynu gwasanaethau cymorth i’r rheiny sydd wedi eu heffeithio gan farwolaeth sydyn ac annisgwyl plentyn neu oedolyn ifanc 25 oed neu’n iau.
   Cyflog cychwynnol o £19,838 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 5 days ago
  • Dyddiad cau: Chwefror 4 2020
 • Swyddog Cymorth Menter a Chyllid

  CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd
  Bydd y swydd newydd gyffrous hon yn defnyddio'ch arbenigedd ym maes rheolaeth ariannol a'ch gwybodaeth am ddatblygu busnes er mwyn cefnogi'r broses o ddatblygu economi ffyniannus yn ardal buddiant y Gronfa.  Byddwch yn gweithio'n uniongyrchol gydag entrepreneuriaid a busnesau (masnachol a chymdeithasol) a chyda mentrau cymorth sy'n bodoli eisoes i sicrhau y darperir cyngor ac arweiniad o'r safon uchaf. Yn ddelfrydol, bydd gennych ddealltwriaeth gadarn o'r heriau sy'n wynebu sefydliadau'r sector preifat a gwirfoddol a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt
   £25,000 - £30,000 y.f. (+ 6% pensiwn)
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: 24 Chwefror 2020
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390