Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Ymddiriedolwyr

  Building Communities Trust
  Dewch i'n helpu ni i redeg un o Elusennau mwyaf arloesol Cymru. Mae’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd! Mae'r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn gweithio yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru drwy helpu pobl leol i ddatblygu eu cynlluniau eu hunain er mwyn gwella eu bywydau a’u cymunedau.
   Di-dâl
  • Ymddiriedolwr
  • Posted 4 days ago
  • Dyddiad cau: Chwefror 15, 2019
 • Gweinyddwr Gwlad Cymru

  Versus Arthritis
  Rydyn ni’n chwilio am Weinyddwr Gwlad effeithlon a brwdfrydig i gefnogi ein gweithrediadau yng Nghymru. Byddwch yn ymuno â thîm angerddol yn darparu gwasanaethau o safon i bobl ag arthritis o bob oed ledled y wlad.
   £20,604 pro rata, gwir gyflog £12,362 (wrthi’n cael ei adolygu) + Buddiannau
  • Rhan amser
  • Posted 6 days ago
  • Dyddiad cau: Ionawr 23, 2019 yn 17.00
 • Swyddog Hyfforddi a Gweithredu

  Displaced People in Action
  Darparu cymorth logistaidd i’r Fforwm Eiriolaeth Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches sydd eisoes yn bodoli yn Abertawe a’r Siaradwyr Noddfa yng Nghaerdydd ac Abertawe, gan gynnwys parhau i recriwtio aelodau newydd a gwi
   £ 22,000 pro rata plus a 8% cyfraniad pensiwn cyflogwr
  • Rhan amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Chwefror 1st 2019
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390