Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned

  Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur
  Bydd y Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned yn nodi ac yn cydlynu cyfres o weithgareddau i wirfoddolwyr a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar dreftadaeth Gymreig gyfoethog safle Ystrad Fflur, ei adeiladau a’r fro o’i gwmpas.  Bydd yn helpu’r gymuned leol i greu archif ddigidol a chasglu hanes llafar, ac yn cynorthwyo â’r broses o greu canolbwynt digidol, ymysg pethau eraill.  Bydd y prosiect yn gam mawr yn y broses o grynhoi, cofnodi a pharatoi gwybodaeth i’w defnyddio yng Nghanolfan Ystrad Fflur, sydd yn yr arfaeth.
   £21,843 pro rata y flwyddyn, ar gyfer 4 diwrnod yr wythnos
  • Rhan amser
  • Posted 1 week ago
  • Dyddiad cau: Hydref 1, 2018 yn 12.00
 • Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig

  Gwasanaethau Cam-drin Domestig
  Ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio recriwtio Gweithiwr Allweddol ym maes Camdriniaeth Ddomestig.  Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â'n Gwasanaeth Camdriniaeth Ddomestig yng Nghaerfyrddin, sy'n gwerthfawrogi dulliau seiliedig ar gryfderau wrth gefnogi ei gleientiaid.
   £19,656-£22,200 (pro rata)
  • Contract cyfnod penodol
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Medi 21, 2018 yn 12.00
 • Cydlynydd Dysgu Gydol Oes

  Yr Eglwys yng Nghymru
  Mae Athrofa Padarn Sant yng Nghaerdyddyn rhan o’r Eglwys yng Nghymru, ac yn cefnogi’r Eglwys â ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru.  Mae’r datblygiadau sydd ar y gweill yng ngwaith yr Athrofa wedi arwain at greu’r swydd gyffrous newydd hon.  
   Gradd D £27,445 - £31,052
  • Llawn amser
  • Posted 1 day ago
  • Dyddiad cau: Medi 28, 2018 yn 12.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390