Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Paratoi x 3

  Voices From Care Cymru
  Ydych chi eisiau atal digartrefedd ymysg pobl ifanc? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal? Ydych chi eisiau bod yn rhan o elusen sy’n tyfu’n gyflym? Rydym yn awyddus i recriwtio ar gyfer Swyddog Paratoi x 3 (Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a RhCT).
   £26,317 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 days ago
  • Dyddiad cau: Awst 11, 2019
 • Swyddog Datblygu (Prosiect Paratoi)

  Plant yng Nghymru
  Mae cyfle cyffrous wedi codi i gyfrannu at gefnogi pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i bontio’n ddiogel o ofal a sicrhau sefydlogrwydd tai.
   £32,878 y flwyddyn pro rata, plws buddion pensiwn ardderchog
  • Llawn amser
  • Posted 3 days ago
  • Dyddiad cau: Awst 5, 2019 yn 12.00
 • Arweinydd Ansawdd a Chynllunio Gweithredu Cymdeithasol

  ProMo-Cymru
  Rydym yn awyddus i recriwtio ar gyfer a Arweinydd Ansawdd a Chynllunio Gweithredu Cymdeithasol (rhan amser, hyblyg, oriau yn agored i drafodaeth). Yn gweithio fel rhan o'r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, byddech yn sicrhau trosglwyddiad cynlluniedig o'n gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi'i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person.
   £27,052 (pro rata)
  • Rhan amser
  • Posted 3 weeks ago
  • Dyddiad cau: Gorffennaf 22, 2019 yn 10.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390