Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Ymchwil

  Cyngor Celfyddydau Cymru
  Byddwch yn gyfrifol am sicrhau y deallwn effaith ein buddsoddiad ac adrodd arno i sicrhau y defnyddiwn ein harian yn ddoeth.
   £15,947 - £21,376 (£24,182 - £32,415 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)
  • Rhan amser
  • Posted 2 days ago
  • Dyddiad cau: Chwefror 28, 2020 yn 12.00
 • Cydlynydd Ymchwil

  Cyngor Celfyddydau Cymru
  Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein helpu i asesu pa mor effeithiol rydym o ran cyflawni ein hamcanion.  Gellir defnyddio'r wybodaeth hon hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith arian Cyngor y Celfyddydau a'r gweithgareddau y mae’n eu cefnogi.
   £7,015 - £8,531 (£20,601 - £25,052 y flwyddyn ar sail oriau llawn amser)
  • Rhan amser
  • Posted 3 weeks ago
  • Dyddiad cau: 28 Chwefror 2020 yn 12.00
 • Swyddog Cymorth Menter a Chyllid

  CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd
  Bydd y swydd newydd gyffrous hon yn defnyddio'ch arbenigedd ym maes rheolaeth ariannol a'ch gwybodaeth am ddatblygu busnes er mwyn cefnogi'r broses o ddatblygu economi ffyniannus yn ardal buddiant y Gronfa.  Byddwch yn gweithio'n uniongyrchol gydag entrepreneuriaid a busnesau (masnachol a chymdeithasol) a chyda mentrau cymorth sy'n bodoli eisoes i sicrhau y darperir cyngor ac arweiniad o'r safon uchaf. Yn ddelfrydol, bydd gennych ddealltwriaeth gadarn o'r heriau sy'n wynebu sefydliadau'r sector preifat a gwirfoddol a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt
   £25,000 - £30,000 y.f. (+ 6% pensiwn)
  • Llawn amser
  • Posted 1 month ago
  • Dyddiad cau: 24 Chwefror 2020
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390