Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Datblygu Prosiect ac Effeithiau

  Gofal a Thrwsio yng Nghymru
  Mae gennym swydd wag am gyfnod sefydlog o ddwy flynedd i gydlynu ein prosiect newydd cyffrous ar dlodi tanwydd ac effeithiolrwydd ynni cartrefi, a elwir yn 70+ Cymru.  Cyfle ardderchog i wneud cartrefi ein buddiolwyr (pobl hŷn fregus) yn gynhesach, a’u helpu i fforddio eu biliau tanwydd.
   £29,070 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 6 days ago
  • Dyddiad cau: Awst 18, 2020
 • Cydlynydd Gwirfoddolwyr

  Voices from Care Cymru
  Ydych chi eisiau i bobl ifanc gael eu clywed? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal? Ydych chi eisiau bod yn rhan o elusen sy’n tyfu’n gyflym? Mae Voices From Care Cymru am recriwtio Cydlynydd Gwirfoddolwyr
   £26,711.76 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Awst 16, 2020
 • Swyddog Polisi ac Ymchwil

  Gofal a Thrwsio yng Nghymru
  Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n tim blaengar, dygn fel Swyddog Polisi ac Ymchwil am 1 flynedd tra caiff deiliad presennol y swydd secondiad i swydd arall. Gellid ymestyn hyn i 2 flynedd.
   £29,070 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Awst 14, 2020 yn 12.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390