Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Polisi

  Comisiynydd Plant Cymru
  Mae'r Comisiynydd Plant Cymru yn recriwtio Swyddog Polisi. Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i rywun sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.
  Port Talbot
   Cyflog cychwynnol o £18,360 rhan amser y flwyddyn 21 awr yr wythnos (mae hyn yn cyfateb i £ 30,600 y flwyddyn yn llawn amser)
  • Rhan amser
  • Posted 6 days ago
  • Dyddiad cau: Hydref 11, 2021 yn 9.00
 • Rheolwr Cyllid

  Anabledd Cymru
  Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am rywun i gynrychioli AC fel Rheolwr Cyllid.
  Caerffili
   Graddfa NJC 32~34 £35,575 – £37,890 (£21,345 pro rata)
  • Rhan amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Hydref 4, 2021 yn 12.00
 • Arweinydd Creadigol

  Llenyddiaeth Cymru
  Mae'r Arweinydd Creadigol yn rôl allweddol o fewn y sefydliad, a’r cyfrifoldebau yn cynnwys arwain ar strategaeth greadigol gyffrous yn ogystal â bod â throsolwg sylweddol o faterion gweithredol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan hanfodol yn arwain cyfeiriad strategol Llenyddiaeth Cymru.
   £35,000 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 3 weeks ago
  • Dyddiad cau: Hydref 6, 2021 yn 12.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390