Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Cynghorydd ar Ddyledion

  Shelter Cymru
  Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau  lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw. Rydym ni’n chwilio am Cynghorydd ar Ddyledion i ymuno â’n tîm.  Os ydych  chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.
   £23,263 y flwyddyn (pro rata)
  • Rhan amser
  • Posted 18 hours ago
  • Dyddiad cau: Tachwedd 29, 2018
 • Ymgynghorydd Cynhwysiant Dyledion/Ariannol

  Shelter Cymru
  Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw. Rydym ni’n chwilio am Ymgynghorydd Cynhwysiant Dyledion/Ariannol i ymuno â’n tîm.  Os ydych chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.
   £23,263 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 18 hours ago
  • Dyddiad cau: Tachwedd 29, 2018
 • Rheolwr Prosiect Cynorthwyol /Rheolwr Datblygu

  FareShare Cymru
  Bydd y Rheolwr Prosiect Cynorthwyol yn helpu gyda thyfiant a datblygiad y mudiad yn ei chyfanrwydd a helpu’n enwedig i barhau i ofalu fod FareShare Cymru yn cydweithio gyda mwyfwy o Aelodau Bwyd Cymunedol (CFMs).  Byddan nhw hefyd yn dirprwyo ar ran y Rheolwr.
   £24,000 - £25,000 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Tachwedd 22, 2018 yn 9.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390