Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Swyddog Datblygu

  Age Cymru Dyfed
  Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu brwdfrydig a medrus a fydd yn cefnogi datblygu a chyflawni'r prosiect arloesol, Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau.
   £24,992 pro rata
  • Rhan amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Ebrill 14, 2020
 • Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Rheolwr Prosiect

  Age Cymru Dyfed
  Rydym yn chwilio am berson hunangymhellol, brwdfrydig, gweithgar i ymuno â'n helusen, sydd newydd uno, ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad.
   £26,991 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Ebrill 14, 2020
 • Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau Cydgysylltwyr (3 swydd)

  Age Cymru Dyfed
  Rydym yn chwilio am dri Chydgysylltydd brwd, uchel eu cymhelliant a fydd yn cefnogi datblygu a chyflawni prosiect cyffrous ACD, Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau. Byddwch yn gweithio yn un o'r tair sir, Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro, gan ymgysylltu â phobl hŷn yn eu cymunedau i annog cyfeillio a nodi gwasanaethau ac anghenion lleol.
   £18,576.49 y flwyddyn (gwirioneddol)
  • Rhan amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Ebrill 23, 2020
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390