Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Paratoi x 2

  Voices from Care Cymru
  Ydych chi eisiau atal digartrefedd ymysg pobl ifanc? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal? Ydych chi eisiau bod yn rhan o elusen sy’n tyfu’n gyflym? Mae Voices from Care Cymru yn edrych i recriwtio ar gyfer 2 Swyddog Paratoi yn Ynys Môn a Sir Gaerfyrddin.
   £19,285 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Medi 15, 2019
 • Cydlynydd Rhyngwladol

  Cyngor Celfyddydau Cymru
  Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae’r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol, a’r rhyng-gysylltiad â gweithgareddau rhyngwladol eraill a’n gwaith partneriaeth gyda’r British Council, drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chynorthwyo o safon uchel sy’n hwyluso gweithio’n hyblyg/gweithio ar daith.
   £20,601 - £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
  • Llawn amser
  • Posted 5 days ago
  • Dyddiad cau: Medi 20, 2019 yn 12.00
 • Swyddog Cyllid a Gweithrediadau

  Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
  Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yw un o gwmnïau celfyddydau cenedlaethol Cymru.  Rydym yn creu gwaith dawns gyda'r nod o ysbrydoli cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled Cymru, y DU yn ehangach a'r byd benbaladr.  Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am weithiwr cyllid proffesiynol i weithio'n rhan amser ochr yn ochr â'r Rheolwr Cyllid a'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau i gefnogi'r swyddogaethau cyllid a gweithrediadau o ddydd i ddydd.
   £18,500 y flwyddyn, pro rata
  • Rhan amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Medi 18, 2019 yn 11.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390