Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu

  Cymorth i Ferched Cymru
  Yn dilyn ailstrwythuro, mae gennym gyfle cyffrous i fenyw eithriadol i ymuno â ni ac arwain ein tîm Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos ei ymrwymiad i ethos a gwerthoedd Cymorth i Ferched Cymru, ac yn angerddol am ddod â cham-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod i ben.
   NJC Scale PO4: £36,379 - £39,177 y flwyddyn
  • Llawn amser
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Mehefin 6, 2019 yn 12.00
 • Swyddog Datblygu Prosiect

  Age Cymru Sir Gâr
  Mae cyfle newydd a chyffrous i wneud gwahaniaeth i bobl hŷn unig wedi ymgodi gydag Age Cymru Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin.  Mae'r elusen yn recriwtion swyddog datblygu dynamig, brwdfrydig a medrus, sy’n gyfarwydd iawn â chynhwysiant cymdeithasol, i sefydlu gwasanaeth cyfeillachu a datblygu ffrydiau cyllido i gynnal y gwasanaeth.
   Cyflog (gwirioneddol) yw £16,894 (FTE £25k), ynghyd â lwfans gwyliau blynyddol statudol a chyfraniad pensiwn o 10%
  • Rhan amser
  • Posted 1 week ago
  • Dyddiad cau: Mai 30, 2019 yn 16.00
 • Gweinyddydd

  TGP Cymru
  Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr profiadol i ymuno â'n tîm presennol.  Bydd y swydd wedi'i lleoli yng Ngheredigion a bydd yn darparu cefnogaeth i dîm rhanbarthol.
   £18,672 – £21,074 pro rata
  • Rhan amser
  • Posted 1 week ago
  • Dyddiad cau: Mai 30, 2019 yn 12.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390