Canfod Swyddi Elusennol

Ymarferydd Iechyd Meddwl

Mae Mind Abertawe am recriwtio Ymarferydd Iechyd Meddwl i ddarparu cymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl wyneb yn wyneb a thros y ffôn un i un ac mewn grwpiau.

Mind Abertawe
Dyddiad cau: Awst 19, 2022

Crynodeb:

Mae Mind Abertawe am recriwtio Ymarferydd Iechyd Meddwl i ddarparu cymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl wyneb yn wyneb a thros y ffôn un i un ac mewn grwpiau.

Rôl y Swydd:

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Os ydych chi’n cael problemau wrth lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad e-bostiwch recruitment@swanseamind.org.uk

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ymarferydd Iechyd Meddwl

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad:  Mind Abertawe, 66 Heol San Helen, Abertawe, SA1 4BE

Sut i Wneud Cais:

Am ffurflen gais, anfonwch e-bost at: recruitment@swanseamind.org.uk gan nodi’n glir pa swydd rydych chi’n ymgeisio amdani.

Dim CV os gwelwch yn dda

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 19 Awst 2022

Rhif Cofrestru Elusen 1184072cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00