Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn chwilio am Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol a fydd yn cefnogi’r Prif Swyddog Gweithredu a’r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau i sicrhau rheolaeth swyddfa effeithiol ar draws y sefydliad drwy gefnogi’r swyddogaethau Adnoddau Dynol, TG, iechyd a diogelwch a diogelu data.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Dyddiad cau: Awst 12, 2022 yn 17.00
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00