Swyddog Datblygu Pafiliwn Grange

Mae swydd Swyddog Datblygu Pafiliwn Grange yn gofyn am unigolyn sy’n gallu rheoli a meithrin perthnasoedd yn effeithiol gyda chyllidwyr a phartneriaid sy’n cefnogi Pafiliwn y Grange. Bydd hon yn rôl croesiad, gyda gwaith hyblyg o bell a mynediad i swyddfa a rennir yn y Pafiliwn. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau cymorth ariannol gan wahanol gyllidwyr cyhoeddus a phreifat a chynnal y perthnasoedd hyn er mwyn sefydlu portffolio cymorth parhaus ar gyfer ein gwaith. Gan adrodd i Reolwr Pafiliwn Grange a Bwrdd CIO Pafiliwn Grange, byddwch hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu mecanweithiau i gefnogi twf grwpiau a sefydliadau elusennol lleol a busnesau newydd sy’n defnyddio’r Pafiliwn yn rheolaidd er budd yr ardal leol.

Grange Pavilion
Dyddiad cau: February 12, 2024
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00