Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Datblygu Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Arwahanrwydd

Mae Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT) am recriwtio Swyddog Datblygu Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Arwahanrwydd cydweithio â sefydliadau a phartneriaid y trydydd sector i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT)
Dyddiad cau: Awst 12, 2022
Tackling Loneliness and Isolation Development Officer
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00