Canfod Swyddi Elusennol

Swyddog Datblygu

Mae gan Youth Cymru gyfle cyffrous i Swyddog Datblygu ymuno â’n helusen gwaith ieuenctid hirsefydlog.  Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gallu chwarae rhan bwysig wrth barhau a chryfhau ein gallu i ddarparu gwasanaethau gwaith ieuenctid effeithiol a chadarnhaol ledled Cymru.
Youth Cymru
Dyddiad cau: July 7, 2022

Crynodeb:

Ydych chi’n angerddol am wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru?

Mae gan Youth Cymru gyfle cyffrous i Swyddog Datblygu  ymuno â’n helusen gwaith ieuenctid hirsefydlog.  Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gallu chwarae rhan bwysig wrth barhau a chryfhau ein gallu i ddarparu gwasanaethau gwaith ieuenctid effeithiol a chadarnhaol ledled Cymru.

Amdanom Ni:

Swyddog Datblygu

Sefydlwyd yr Elusen tua 1920, yn wreiddiol fel Cymdeithas Clybiau Ieuenctid Cymru.  Yn ystod y blynyddoedd ers hynny, rydym wedi chwarae rhan sylfaenol ac arweiniol wrth ddatblygu a chefnogi’r gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol a statudol yng Nghymru.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau preifat a chyhoeddus; ymdrechu i wella profiadau bywyd a chyfleoedd pob person ifanc orau. Rydym yn datblygu ac yn cyflwyno prosiectau a rhaglenni arloesol sy’n gweithio gyda’n sefydliadau aelodaeth cenedlaethol a thrwy hynny, gan weithio’n hyblyg ac yn greadigol i addasu’r sector Gwaith Ieuenctid sy’n newid yng Nghymru.

Rôl y Swydd:

Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle ichi weithio gyda sefydliad cenedlaethol bach, deinamig ac arloesol sydd â dros 80 mlynedd o brofiad o gefnogi pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a’r sector ieuenctid yng Nghymru.  Rydym yn falch iawn o fod mewn sefyllfa i recriwtio aelod newydd o’n tîm staff, ac rydym yn chwilio am gydweithiwr ysbrydoledig, llawn cymhelliant sy’n awyddus i gefnogi ein gwaith o ddarparu gwaith ieuenctid o safon ledled Cymru.

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae hon yn rôl amser llawn, cyfnod penodol am 12 mis yn y lle cyntaf.

Lleoliad:  Wedi’i leoli’n bennaf yn Wrecsam, bydd angen gweithio gartref a theithio ledled Cymru, gan gynnwys ymweliadau cyson â’n prif swyddfa yn Nhrefforest, ger Caerdydd.

Bydd y penodiad yn destun 2 dystlythyr a gwiriad DBS Gwell.

Cyfweliadau:Cynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb yn Wrecsam ar 20 Gorffennaf 2022

Sut i Wneud Cais:

I ymgeisio, cliciwch ar y botwm Ceisio am Swydd isod.

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster wrth lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad neu gael mynediad i’r ddolen i wneud cais e-bostiwch jane@charityjobfinder.co.uk

 cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00