Canfod Swyddi Elusennol

Staff Llinell Gymorth Sesiynol

Rydym am recriwtio Eiriolwyr Ymgynghorol y Llinell Gymorth Sesiynol. Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. 

ProMo-Cymru
Dyddiad cau: Medi 27, 2022
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00