Rhiant Eiriolwr

Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.

TGP Cymru
Dyddiad cau: February 19, 2024

Crynodeb:

Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.

Amdanom Ni:

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 18 blynedd.

Swydd:

Contract: Parhaol

Lleoliad: Cwm Taf Morgannwg

Cyflog: £23,500 – 25,800 FTE

Oriau:  1 llawn amser 37 awr

Dyddiad cau: 19/02/2024

Dyddiad cyfweliad: 27/02/2024

Gwneud cais:

Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Zoe Morgan ar 07572 755130.

Mae croeso i geisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u hoedran, anabledd neu darddiad hiliol. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Pecyn cais o TGP Cymru, e-bost: hradmin@tgpcymru.org.uk

(Gallwn ond derbyn CVs gyda Ffuflen Gais wedi ei gwblhau).

Noder fod TGP Cymru fel arfer yn periodi as gychwyn y raddfa cyflog

Rhif Elusen 1099878

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00