Crynodeb:

Mae gennym gyfle unigryw ar gyfer rheolwr egnïol ar gyfer ein Canolfan Gymunedol sydd wedi’i hadnewyddu yng nghanol tref Aberdâr.

Mae hon yn rôl newydd gyffrous a fydd yn sicrhau bod Cynon Linc yn cael ei sefydlu fel Canolfan Gymunedol lwyddiannus.

Amdanom Ni:

Age Connects Morgannwg yw teitl gweithredol Age Concern Morgannwg, elusen ar gyfer pobl hŷn sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont Ar Ogwr a Merthyr Tudful.  Rydym yn ymroddedig i gael yr help y mae pobl hŷn eisiau, pan fyddant ei angen.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod y rhai sy’n agored i niwed ac sydd mewn perygl yn cael eu cadw’n ddiogel.  Rydym yn grymuso pobl hŷn i gael eu clywed, i gael dewis a rheolaeth, fel nad ydynt yn teimlo’n ynysig neu’n gwahaniaethu yn eu herbyn a’u bod yn derbyn y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.  Mae ein gwaith yn cael ei yrru gan yr hyn mae pobl hŷn yn dweud wrthym sy’n bwysicaf iddynt ac mae eu lleisiau’n wrth galon popeth a wnawn.

Rôl y Swydd:

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • Profiad o reoli adeiladau neu ganolfannau cymunedol
  • Y gallu i ganolbwyntio ar y cwsmeriaid ynghyd â sgiliau cyfathrebu ardderchog
  • Agwedd bositif, parod i helpu a chyfeillgar

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gael i’w lawrlwytho yma

Barod i ymgymryd â her anhygoel!  Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth a fyddai o ddiddordeb ichi anfonwch eich cais erbyn 21 Mehefin 2021

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais, lawrlwythwch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal isod:

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a’ch ffurflen cyfle cyfartal i recriwtio@acmorgannwg.org.uk

DYDDIAD CAU:  12 Gorffennaf 2021