Canfod Swyddi Elusennol

Rheolwr Heneiddio’n Dda

Bydd y swydd newydd gyffrous hon yn helpu i greu diwylliant bywiog y fenter gymdeithasol, gan adeiladu ar y gwaith partneriaeth blaengar a’r entrepreneuriaeth sydd eisoes yn cael eu defnyddio gan Age Connects Morgannwg, ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.
Age Connects Morgannwg
Dyddiad cau: Mehefin 29, 2022
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00