Canfod Swyddi Elusennol

Rheolwr Digwyddiadau a Chodi Arian

Yn y rôl newydd gyffrous hon, byddwch yn helpu Age Connects Morgannwg i gyflawni ei dargedau cynhyrchu incwm drwy gymryd rôl arweiniol yn ein gweithgareddau codi arian, ein rhaglen ddigwyddiadau a’n sianeli masnachol.
Age Connects Morgannwg
Dyddiad cau: Mehefin 24, 2022
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00