Summary:

Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i wella cyfleoedd a bywydau plant rhwng 0 ac 11 oed yn eu cymunedau lleol.

Amdanom Ni:

Y mae Tîm Datblygu Cymunedol Plant Dewi yn gweithio drwy’r Esgobaeth i alluogi pobl leol i ofalu mewn ffordd ymarferol am deuluoedd, plant a phobl ifanc o’u cwmpas.

Rôl y Swydd:

Disgrifiad Swydd ar gael i’w lawrlwytho yma: Disgrifiad Swydd

Amdanom Ni:

Wedi ei leoli yn Stryd Goch Caerfyrddin.

Sut i Wneud Cais:

I gael pecyn cais, e-bostiwch admin@plantdewi.co.uk neu ewch ar wefan www.plantdewi.org.uk a chliciwch ar y tab Newyddion

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Dyddiad cau:  Dydd Mercher 30ain Ionawr 2019