Canfod Swyddi Elusennol

Gweithiwr Cydnerth Pobl Ifanc

Mae Mind Abertawe yn edrych i recriwtio Gweithiwr Cydnerth Pobl Ifanc.

Mind Abertawe
Dyddiad cau: Awst 19, 2022

Crynodeb:

Mae Mind Abertawe yn edrych i recriwtio Gweithiwr Cydnerth Pobl Ifanc.

Rôl y Swydd:

I ddatblygu, cyflwyno a chydlynu prosiect cydnerthedd ein person ifanc.

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Os ydych chi’n cael problem wrth lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad e-bostiwch recruitment@swanseamind.org.uk

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Gweithiwr Cydnerth Pobl Ifanc

Sut i Wneud Cais:

Am ffurflen gais, anfonwch e-bost at: recruitment@swanseamind.org.uk gan nodi’n glir pa swydd rydych chi’n ymgeisio amdani.

Dim CVs, galwadau personol na galwadau ffôn.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 19 Awst 2022

Rhif Cofrestru Elusen 1184072cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00