Gweithiwr achos

Ydych chi am fod yn rhan o brosiect cyffrous sy’n darparu Eiriolaeth, Mentora a Chyfranogiad a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu dull cyfannol o roi’r gefnogaeth, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar Ffoaduriaid i feithrin tawelwch a ffynnu? Drwy ein prosiectau, bydd pobl ifanc yn deall eu hawliau a’u hawliau, sut mae systemau’n gweithio, ac yn cael cynnig cyfleoedd ar gyfer integreiddio a datblygiad personol a fydd yn brwydro yn erbyn unigedd, hyrwyddo grymuso a gwella lles. Mae staff y prosiect yn gweithio o’r gartref, ac bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell yn rhannol.
A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phobl ifanc? A oes gennych chi’r sgiliau i wneud i’r Prosiect hwn weithio?A yw her yn eich cyffroi? Os yw eich atebion yn gadarnhaol, yna hoffem ni glywed oddi wrthych.

TGP Cymru
Dyddiad cau: April 8, 2024

Crynodeb:

Ydych chi am fod yn rhan o brosiect cyffrous sy’n darparu Eiriolaeth, Mentora a Chyfranogiad a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu dull cyfannol o roi’r gefnogaeth, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar Ffoaduriaid i feithrin tawelwch a ffynnu? Drwy ein prosiectau, bydd pobl ifanc yn deall eu hawliau a’u hawliau, sut mae systemau’n gweithio, ac yn cael cynnig cyfleoedd ar gyfer integreiddio a datblygiad personol a fydd yn brwydro yn erbyn unigedd, hyrwyddo grymuso a gwella lles. Mae staff y prosiect yn gweithio o’r gartref, ac bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell yn rhannol.
A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phobl ifanc? A oes gennych chi’r sgiliau i wneud i’r Prosiect hwn weithio?A yw her yn eich cyffroi? Os yw eich atebion yn gadarnhaol, yna hoffem ni glywed oddi wrthych.

Amdanom Ni:

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 18 blynedd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cytundeb: Dros dro tan 31/04/2024

Lleoliad: Gweithio gartref gyda chyfleusterau desg boeth yng Nghaerdydd

Cyflog: £23,500

Oriau: 24 awry r wythnos

Dyddiad Cau: 08/04/2024

Dyddiad y Cyfweliad: 16/04/2024

Gwneud cais:

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Lee Evans, Rheolwr Tim ar 07957 472070
Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.
Pecyn cais o www.tgpcymru.org.uk, e-bost: hradmin@tgpcymru.org.uk

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00