Canfod Swyddi Elusennol

Gweinyddwr Cyllid

Ydych chi’n dechrau eich gyrfa ym maes cyllid, neu efallai bod gennych chi brofiad cyllid eisoes ac yn chwilio am rôl newydd? Mae angen Gweinyddwr Cyllid newydd arnom ni i gynorthwyo ein Uwch Swyddog Cyllid gyda chyfriflyfrau gwerthu a phrynu – ai dyma’r rôl i chi?
Anabledd Dysgu Cymru
Dyddiad cau: Gorffennaf 4, 2022
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00