Crynodeb:

Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Gweinyddwr Cyllid a Gweithrediadau ymuno â’n tîm Pencadlys, wedi’i leoli yn Nhŷ’r Castell, Caerffili.

Amdanom Ni:

Gan ein bod yn Sgowtiaid, rydym ni’n credu mewn grymuso pobl ifanc drwy sgiliau bywyd.  Rydym yn annog ein pobl ifanc i wneud mwy, dysgu mwy ac i fod yn fwy. Rydym yn credu mewn dod â phobl ynghyd.  Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn sefyll yn erbyn anoddefgarwch, bob amser. Rydym yn rhan o symudiad byd-eang, yn creu cymunedau cryfach ac yn ysbrydoli dyfodol cadarnhaol.

Rôl y Swydd:

Mae gan y Gweinyddwr Cyllid a Gweithrediadau ran allweddol wrth oruchwylio a chyflawni swyddogaethau ariannol a gweinyddol ar gyfer ScoutsCymru a Thrysorydd ScoutsCymru.

Peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â’n tîm gwych!

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cyfnod:  Parhaol

Gwyliau – 23 diwrnod y flwyddyn + gwyliau banc pro rata

Buddion – Cynllun Simply Health, cynllun pensiwn hael a pharcio am ddim (cyfyngedig)

Mae pob swydd yn amodol ar Wiriad Datgelu Gwell

Dyddiad Cyfweliadau:  Dydd Mawrth 21 Ebrill

Sut i Wneud Cais:

I gael mwy o fanylion a phecyn ymgeisio, e-bostiwch: admin@scoutscymru.org.uk

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau:  12.00 ddydd Mawrth 14 Ebrill