Eiriolwr Rhiant Proffesiynol Annibynnol

Rydym yn chwilio am rywun i ddarparu eiriolaeth, gwybodaeth a chymorth annibynnol i rieni sy’n gymwys i gael mynediad i’r gwasanaeth.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau blant, profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant and phobol ifance, a chyda dealltwriaeth dda o systemau a phrosesau gwasanaethau cymdeithasol.

TGP Cymru
Dyddiad cau: April 8, 2024
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00