Eiriolwr

Yr ydym yn chwilio am Eiriolwr i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol ac eiriolaeth i phobl ifanc sy’n gymwys i ddefnyddio’r gwasanaeth.

TGP Cymru
Dyddiad cau: February 23, 2024

Crynodeb:

Yr ydym yn chwilio am Eiriolwr i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol ac eiriolaeth i phobl ifanc sy’n gymwys i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Amdanom ni:

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 18 blynedd.

Swydd Swydd:

Mae’r Tîm o Amgylch y Denantiaeth ar gyfer pobl ifanc sy’n cael anawsterau gyda’u cartref a/neu nad oes ganddynt gartref. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc i oresgyn yr anawsterau y maent yn eu profi a’u helpu i aros yn eu cartref a/neu sicrhau lle i’w alw’n gartref. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc drwy adeiladu, cynnal a chadw a thrwsio perthnasoedd pan fo angen, pan fo angen. Mae hyn hefyd yn helpu i frwydro yn erbyn unigrwydd ac unigrwydd yn y gymuned. Bydd pobl ifanc yn cael eu hannog i nodi eu cryfderau, eu sgiliau a’u hadnoddau i wneud newidiadau cadarnhaol gyda’u hymarferydd ac i ddatblygu eu Cynllun Gweithredu eu hunain. Mae’r bobl ifanc yn arwain ar yr hyn sydd ei angen arnynt gennym ni fel gwasanaeth, ac rydym yn darparu gwasanaeth unigryw i bob unigolyn sy’n defnyddio ein gwasanaeth.

Gwybodaeth ychwanegol:

Contract: Dros dro tan fis Mawrth 2025

Lleoliad: Gwaith cartref – North Wales

Cyflog: £23500 – £25800 (pro-rata)

Oriau: awr yr wyhtnos, Achlysurol neu achlysurol

Dyddiad Cau: 23/02/2024

Dyddiad y Cyfweliad: 28/02/2024

Gwneud cais:

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Tracey Gibbs neu Kate White ar 01492 550170

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Pecyn cais o www.tgpcymru.org.uk, e-bost: hradmin@tgpcymru.org.uk
(Gallwn ond derbyn CVs gyda Ffuflen Gais wedi ei gwblhau).

Noder fod TGP Cymru fel arfer yn periodi as gychwyn y raddfa cyflog.

Os oes gennych unrhyw broblem wrth gyrchu’r ddolen uchod i wneud cais, e-bostiwch bev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00