Cynorthwy-ydd Swyddfa a Rhaglenni

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Swyddfa a Rhaglenni.

Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi’i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

Tanio
Dyddiad cau: February 19, 2024

Crynodeb:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Swyddfa a Rhaglenni.

Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi’i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

Amdanom Ni:

Yn Tanio, rydym yn ymdrechu i holl aelodau’r gymuned gael mynediad at brofiadau celfyddydol ysbrydoledig, uchelgeisiol ac o ansawdd uchel mewn amgylcheddau diogel.

A allwch ymuno â ni a’n helpu i gyflawni ein cenhadaeth?

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig cyfle i weithio gyda thîm ymroddedig ac angerddol, cyflog cystadleuol, oriau hyblyg, a phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn rhanddeiliaid.

Rôl y Swydd:

Ydych chi’n gyfeillgar, yn gyfeillgar ac yn gyfeillgar?

Ydych chi’n ffynnu yw amgylchedd gwaith lle gall pob diwrnod fod yn wahanol ac yn werth chweil?

Ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn?

Os felly, gallwn gael y cyfle perffaith i chi.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Swyddfa a Rhaglenni.

Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi’i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.

Am fwy o wybodaeth: https://taniocymru.com/vacancy-office-programmes-assistant/

Gwybodaeth Ychwanegol:

Lleoliad: Tanio HQ, Betws, Bridgend

Cyflog: £21,840 y flwyddyn yn llawn amser (cyflog gwirioneddol am 21 awr £13,104 y flwyddyn) Oriau: amser (21 awr)

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 21 awr

Dyddiad cau: 9.30am ar 19 Chwefror 2024

Dyddiad cyfweliad: 27 Chwefror 2024

Gwneud cais:

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol neu fideo byr i’w Helo@taniocymru.com

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â  bev@charityjobfinder.co.uk

To apply for this job email your details to Helo@taniocymru.comcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00