Canfod Swyddi Elusennol

Cynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn chwilio am Gynorthwy-ydd Polisi a Materion Cyhoeddus a fydd yn cefnogi’r Cyfarwyddwr Polisi i sicrhau bod gan y Comisiynydd strategaeth effeithiol ar gyfer ymgysylltu â gwleidyddion.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Dyddiad cau: Awst 10, 2022 yn 17.00
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00