Cyfarfod Grŵp Teulu Dulliau Adferol (RAFGM) Cydlynydd

Rydym yn ceisio recriwtio Cydlynydd RAFGM a fydd yn darparu Dulliau Adferol / Cyfarfodydd Grwpiau Teuluol, Hyfforddiant neu Ymgynghoriaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGP Cymru gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chytundebol y sefydliad.

TGP Cymru
Dyddiad cau: February 23, 2024

Crynodeb:

Rydym yn ceisio recriwtio Cydlynydd RAFGM a fydd yn darparu Dulliau Adferol / Cyfarfodydd Grwpiau Teuluol, Hyfforddiant neu Ymgynghoriaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGP Cymru gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chytundebol y sefydliad.

Amdanom ni:

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 18 blynedd.

Rôl y Swydd:

Mae Gwasanaeth Grŵp Teulu Restorative Approaches (RAFGM) ar gyfer teuluoedd sy’n profi gwrthdaro o fewn eu teulu ac sydd angen cefnogaeth i ddod o hyd i atebion. Mae’r gwasanaeth yn helpu teuluoedd i oresgyn anawsterau drwy adeiladu, cynnal a chadw a lle bo angen trwsio perthynas.
Bydd aelodau o’r teulu yn cael eu hannog i adnabod eu cryfderau, eu sgiliau a’u hadnoddau i wneud newidiadau cadarnhaol.

Rydym yn ceisio recriwtio Cydlynydd RAFGM a fydd yn darparu Dulliau Adferol / Cyfarfodydd Grwpiau Teuluol, Hyfforddiant neu Ymgynghoriaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGP Cymru gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chytundebol y sefydliad.

Rydym yn chwilio am Gydlynwyr i gwmpasu awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf.

Mae croeso i geisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u hoedran, anabledd neu darddiad hiliol. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Contract: Achlysurol

Lleoliad: Gweithio Gartref (Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf)

Cyflog: £12.21 – £13.41 yr awr

Oriau: Achlysurol

Dyddiad Cau: 23/02/2024

Dyddiad y Cyfweliad: 26/02/2024

Gwneud cais:

Mae croeso i geisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u hoedran, anabledd neu darddiad hiliol. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Pecyn cais o TGP Cymru, e-bost: hradmin@tgpcymru.org.uk

(Gallwn ond derbyn CVs gyda Ffuflen Gais wedi ei gwblhau).

Noder fod TGP Cymru fel arfer yn periodi as gychwyn y raddfa cyflog

Rhif Elusen 1099878

Os ydych chi’n cael unrhyw anhawster i gael mynediad i’r dolenni yn yr hysbyseb hon, cysylltwch â bev@charityjobfinder.co.ukcysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00