Canfod Swyddi Elusennol

Cydlynydd Cyd-gynhyrchu Seibian

Adeiladu ar ein prosiect seibiant cyd-gynhyrchiol, dyfeisgar sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn cefnogi Gofalwyr i gael rôl gofalu sy’n haws i’w rheoli.
Credu
Dyddiad cau: Gorffennaf 11, 2022

Crynodeb:

Adeiladu ar ein prosiect seibiant cyd-gynhyrchiol, dyfeisgar sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn cefnogi Gofalwyr i gael rôl gofalu sy’n haws i’w rheoli.

Amdanom Ni:

Cydlynydd Cyd-gynhyrchu Seibian

Elusen yw Credu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn seiliedig ar gryfderau i roi cefnogaeth i Ofalwyr Ifanc ac Oedolion sy’n Gofalu. Rydym yn gweithredu trwy dimau lleol sy’n cael eu cefnogi gan reolwyr tîm a thîm a leolir mewn swyddfa fechan yn Llandrindod. Edrychwch ar www.credu.cymru

Rôl y Swydd:

– A oes gennych yr angerdd a’r egni, ynghyd â’r meddylfryd a’r sgiliau strategol i gydlynu prosiect seibiant arloesol sy’n cefnogi gofalwyr i wneud eu rôl gofalu unigryw yn rhai haws i’w rheoli?

– A oes gennych ymroddiad dwfn tuag at arfer myfyrgar sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn?

– A allech gydweithredu gyda Gofalwyr, cydweithwyr o fewn y gwasanaeth a chymunedau?

– A allech ddylanwadu ar yr agenda seibiant lleol a chenedlaethol, gyda chefnogaeth?

– A yw eich egwyddorion yn cydfynd ac yn cysylltu gyda’n hegwyddorion ni?

  • I werthfawrogi pob unigolyn yn y ffordd rydym yn meddwl, yn siarad ac yn gweithredu. Rydym yn gwneud caredigrwydd yn flaenoriaeth.
  • I wrando i ddeall
  • I ganolbwyntio ar gryfderau pob unigolyn a galluogi pobl i rannu a defnyddio eu doniau lle y maent yn dymuno
  • I ganolbwyntio ar y deilliannau sy’n cyfrif i’r unigolyn a gefnogwn, eu teuluoedd a’u cymunedau
  • I wneud yr hyn sy’n cyfrif pan y mae’n cyfrif
  • I werthfawrogi perthnasoedd a rhwydweithiau a adeiladwyd ar ymddiriedaeth
  • I fod yn ddewr a gwneud yr hyn sy’n iawn, nid yr hyn sy’n hawdd
  • I fyfyrio a dysgu a rhoi lle i eraill i fyfyrio a dysgu.

Lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd yma

Os cewch unrhyw anhawster wrth lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad neu’r Ffurflen Gais e-bostiwch jane@charityjobfinder.co.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

ARIENNIR GAN:  Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (Cronfa Integreiddio Rhanbarthol Llywodraeth Cymru)

HYD Y CONTRACT:  Tymor penodedig tan 31 Mawrth 2023 (mae arian i barhau yn obeithiol ond nid yw wedi’i warantu)

LLEOLIAD:  Wedi lleoli o gartref gyda theithio o amgylch Powys

Mae Uwch Archwiliad DBS Plant ac Oedolion yn ofynnol.

Sut i Wneud Cais:

Anfonwch eich C.V. dros e-bost, ynghyd â datganiad cefnogi heb fod yn fwy na 1000 o eiriau, sy’n dangos sut yr ydych yn diwallu’r manylion personol hr@credu.cymru erbyn 9.00am ar 11eg Gorffennaf.cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00