Canfod Swyddi Elusennol

Cydgysylltydd Gweithgareddau (3 swydd)

Mae Age Connects Morgannwg yn edrych i recriwtio 3 Chydlynydd Gweithgareddau, 2 swydd amser llawn ac un swydd ran amser.
Age Connects Morgannwg
Dyddiad cau: Chwefror 11, 2022 yn 12.00
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00