Arweinydd Cyflogadwyedd

Prif rôl Arweinydd y Rhaglen Cyflogadwyedd yw hyfforddi yn ogystal â chydlynu’r rhaglen wrth gefnogi twf llwybr cyflogadwyedd arloesol, cefnogol a gofalgar i bobl oresgyn rhwystrau a symud yn agosach at y farchnad lafur. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gefnogi pobl i ddod o hyd i’w cam nesaf a dealltwriaeth o fanteision cymryd ymagwedd gyfannol.

FareShare Cymru
Dyddiad cau: 15 Mawrth 2024
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00