• Gweithiwr Prosiect Gwirfoddoli

  £23,493.90
  Abertawe
  Dyddiad cau: June 11, 2024

  Discovery Student Volunteering Swansea yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Prosiect Gwirfoddol.

 • Cynghorwyr Llinell Gymorth yn Eiriolwyr

  Cyflog Byw £21,840 - £29,600 (yn amodol ar brofiad)
  Swyddfa Caerdydd a/neu yn y cartref (Cymru)
  Dyddiad cau: June 21, 2024

  Credwn fod gan bawb rywbeth gwerthfawr i'w gyfrannu. Dyna pam rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol lle byddwch yn cael eich grymuso i dyfu ochr yn ochr â thîm gweithredu cymdeithasol ymroddedig. Yma, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar hawliau, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i ystod amrywiol o unigolion, gan gynnwys plant, pobl ifanc, oedolion bregus, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.