• Gwethiwr Ymgysylltiad Ieuenctid – Cymdeithas Pel-Droed Cymru

    £25,750 pro rata
    Gweithio gartref neu swyddfa Caerdydd/Casnewydd/Wrecsam
    Dyddiad cau: February 26, 2024

    Cefnogi a chynorthwyo gwaith y swyddog datblygu i gyflwyno ein prosiect cyffrous sydd newydd ei ariannu gan WCVA, mewn partneriaeth â Chymdeithas Pêl-droed Cymru (FAW).