• Swyddog Ynni Cartref, Hynach nid Oerach (dwy swydd)

  £30,450
  Sir Fynwy
  Dyddiad cau: Dydd Iau 14 Mawrth 12pm

  Mae gennym ddwy swydd wag newydd gyffrous ar gyfer Swyddogion Ynni Cartref i weithio’n lleol yn Nhîm Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen ond yn rhoi gwasanaeth i Gwent gyfan ac yn gweithio’n agos gyda Gofal a Thrwsio Casnewydd a Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent a Chaerffili

 • Swyddog Cynnal a Chadw Ardal

  £33,617
  Gogledd Cymru
  Dyddiad cau: March 11, 2024

  Rydym yn chwilio am unigolyn angerddol i ymuno â’n tîm. Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r person cywir; rhywun sy’n ffynnu mewn amgylchedd heriol ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth.