• Arweinydd Cyflogadwyedd

  £27,000 - £28,000 y flwyddyn
  Caerdydd
  Dyddiad cau: 15 Mawrth 2024

  Prif rôl Arweinydd y Rhaglen Cyflogadwyedd yw hyfforddi yn ogystal â chydlynu'r rhaglen wrth gefnogi twf llwybr cyflogadwyedd arloesol, cefnogol a gofalgar i bobl oresgyn rhwystrau a symud yn agosach at y farchnad lafur. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gefnogi pobl i ddod o hyd i'w cam nesaf a dealltwriaeth o fanteision cymryd ymagwedd gyfannol.

 • Gweithiwr Achos (Ynni Cartref)

  Bydd y Gweithiwr Achos (Ynni Cartref) yn darparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i bobl hŷn neu anabl sydd am addasu, atgyweirio neu wella eu cartrefi, ac i bobl sy’n dioddef tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o ddioddef tlodi tanwydd neu bobl y mae angen iddynt wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi er mwyn eu gwneud yn llai oer.