• Swyddog Mentora Gwirfoddolwyr

    £29,777 y flwyddyn
    Sir Gaerfyrddin
    Dyddiad cau: Chwefror 1, 2024

    Cynnig cymorth sy’n canolbwyntio i helpu unigolion sydd bellaf o gyflogaeth i leoliad gwirfoddoli i wella lles, cynyddu sgiliau a gwella cyflogadwyedd. Recriwtio tîm bach o wirfoddolwyr a fydd yn cael eu hyfforddi fel mentoriaid i gynorthwyo gwirfoddolwyr newydd a gwirfoddolwyr a fydd yn elwa o lefel uwch o gefnogaeth ar ôl i’r swydd ddod i ben.