• Rheolwr Gweithrediadau

    £30,984 – £32,798 y flwyddyn pro rata
    Powys
    Dyddiad cau: April 18, 2024

    Diben y rôl yw cydlynu cefnogaeth weinyddol wych ar gyfer y sefydliad cyfan tra’n parhau i ddatblygu a gwella prosesau a systemau gan gynnal tasgau a dyletswyddau llywodraethu perthnasol yn rhinwedd y gwaith fel Ysgrifennydd y Cwmni.