• Rheolwr Adnoddau Dynol

    £41,500pa 4 diwrnod yr wythnos pro rata (22.5 awr)
    Port Talbot / Hyblyg
    Dyddiad cau: February 15, 2024

    Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, rhagweithiol a hynod drefnus gyda phrofiad o gyflawni swyddogaeth adnoddau dynol ar lefel uwch. Bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gryfhau ein diwylliant drwy ddarparu cyngor proffesiynol, cywir i gydweithwyr a rheolwyr pobl, gan sicrhau'r profiad gorau i gyflogeion. Mae swydd AD hon yn rôl wirioneddol gyffredinol, gan sicrhau bod Cymru Gynnes yn gweithredu prosesau cyflogaeth effeithiol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth gyfredol.