• Rheolwr Iechyd a Diogelwch

    £45,038 - £50,798
    Llanbedr pont steffan
    Dyddiad cau: April 15, 2024

    Cynorthwyo’r Rheolwr Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig ac Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod Barcud yn cyflawni ei gyfrifoldebau statudol, rheoleiddiol, cyfreithiol a moesol am iechyd a diogelwch ei staff, ei gontractwyr mewnol, ei breswylwyr a’r sawl sy’n ymweld â nhw. Hyrwyddo safonau uchel o ran iechyd a diogelwch ar draws pob un o feysydd cymdeithas dai Barcud.