• Arweinydd Tîm Prosiect Boost

    £25,000 yn codi i £25,500 ar ôl cwblhau 6 mis o wasanaeth
    Gwent
    Dyddiad cau: June 4, 2024

    Ein gweledigaeth ddiwylliannol yw un sy’n datblygu ac yn gwneud y gorau o botensial ein pobl. Bydd arweinydd tîm y prosiect Boost yn gyfrifol am redeg y prosiect o ddydd i ddydd ac am helpu cynghorwyr cymheiriaid a’u lleoliadau. Byddant hefyd yn sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd ei dargedau a’i ganlyniadau, a helpu cymheiriaid a sefydliadau partner sy’n gysylltiedig â’r prosiect fel y pwynt cyswllt cyntaf.